slavik
 

2. miesto

finále Aenne Burda 1996
finále - preberanie ceny
model Cena Aenne Burda 1996
defilé na móle divadla West - 1996
PROFIL SLÁVIKatky
BANER - Modely SLÁVIKatky
- vstúp - do sveta - BURDA.SK - batika - textilna malba - benzinaky
Market.sk
víťazné 2. miesto
model Cena Aenne Burda 1996
BURDA 1995 o
BURDA 1996 o
BURDA 2oo3 o
BURDA 2oo4 o
BURDA 2oo6 o
BURDA 2oo7 o
www.icq.sk
www.malby.sk
www.kendice.sk
slavik@malby.sk
Aktualizované 28.1o.2oo6

klikni na katalógové listy

titulka - katalógu 1996
Pohľad do histórie
Burda dáma bez veku
Pohľad do histórie BURDY
Súťaž o CENU AENNE BURDA
Karl Lagerfeld
Burda očami návrhárov 1
Burda očami návrhárov 2
Emma Tekelyová - príhovor
1996

 

profil Katky SLÁVIKovej 1996

popis súťažného modelu 1996

diplom - Cena Aenne Burda 1996 - Katarína Sláviková 2. miesto
pozvánka na finále 1996
titulka Burda - vyhodnotenie súťaže Cena Aenne Burda 1996

Vyhodnotenie Burda "9"

Cena Aenne Burda 1996

Článko - Slovenské finále 1996

harmonogram - prehliadky súťaže Cena Aenne Burda 1996 - HARMONOGRAM
média

média

 

- klikni na model -
model Cena Aenne Burda 1996 model Cena Aenne Burda 1996
model Cena Aenne Burda 1996 model Cena Aenne Burda 1996
model Cena Aenne Burda 1996 model Cena Aenne Burda 1996
model Cena Aenne Burda 1996 model Cena Aenne Burda 1996
model Cena Aenne Burda 1996 model Cena Aenne Burda 1996
foto : Ľudmila Sláviková
BANER - Modely SLÁVIKatky

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
logo - „WAVE Web Accessibility Tool“ © Market.sk 2oo5. Všetky práva vyhradené. 2oo6 © Copyright by Market.sk